oranq

oranq of aap(maar ik houd van apen) hij was een jaar of dertigzwart, breedgeschouderd, wat te zwaar tochrustige bezonken geestkrullend kroeshaar, staartjehij kwam voor papieren voor een uitkeringwat wist hij niet precieshij kon niet lezen en schrijvenhij liet zijn been zienzijn onderbeen zat vrijwel los zijn papieren moest hij eerst gaan halenhad even voor hem… Lees verder oranq

thuis

thuishebben we alles algezegdvaak gezegdvaak zwijgendzeggen wewat we beidenweten

en wat als

en wat als je nou als je nou als je noutoen zag ik daten was het wegweg was heten weer opnieuw bedenkenbezingenvan wat ik vergatvergeet ik maar

crisis

de crisis lijkt ons overkomenhet klimaat denken we in de hand te hebben

vijf

vijf huizen zijn er verkochtpaar de hoek omom de hoekook nog eenwe worden oudverjongen

dood

doodweinig dagendat ik er niet aan denkdronkeneen beetjeklein tweede glasverzachtend meteendoodgeen voorstelling van te makenmaakt dat creatiefsmachtende maagdenoeverloze vertenblauwe wolkenvredige leegtengeen mens om je heenheremetijdheren wat een tijdwat gebeurt er met die doodgeslagen vlieg

volgende week japan 2016

en volgende week gaan we naar japan en vandaag naar de syriers eerst naar de podoloog later de fysio de buren zijn er niet akiko heb ik nog niet geschreven mijn japanse leerboek heb ik uit gedeeltelijk mijn werken ingelijst een extra draad voor de zware gaat donderdag hangen volgende week naar japan weer naar… Lees verder volgende week japan 2016