thuis

thuis
hebben we alles al
gezegd
vaak gezegd
vaak zwijgend
zeggen we
wat we beiden
weten